ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Οι λέξεις κλειδιά μπορεί να διαχωρίζονται με AND και/ή OR για καλύτερο έλεγχο των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για παράδειγμα, ποντίκι AND Microsoft θα επιστρέψει ενα αποτέλεσμα που θα περιέχει καί τις δυο λέξεις. Όμως, για ποντίκι OR πληκτρολόγιο, το αποτέλεσμα που θα επιστραφεί θα περιέχει και τις δυο, ή μια από τις δυο λέξεις.

Αυτούσιες φράσεις μπορούν να αναζητηθούν με την εισαγωγή τους μέσα σε εισαγωγικά.

Για παράδειγμα, το "φορητός υπολογιστής" θα επιστρέψει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ταιριάζει ακριβώς στις λέξεις αναζήτησης.